Cách pha mực in lụa trên vải, pha mực in chướng nước.